Sep 21, 2019   4:32 a.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bytový dom, Uzbecká , Dolné Hony, Bratislava Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
Written by (author): Ing. Matúš Líška
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Martin Brazdovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom, Uzbecká , Dolné Hony, Bratislava\\ Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
Summary:Líška, Matúš: Bytový dom, Uzbecká , Dolné Hony, Bratislava - Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcimi jadrami. Diplomová práca, Slovenská technická univerzita. Stavebná fakulta, Katedra betónových konštrukcií a mostov. Vedúci diplomovej práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD. Bratislava: Stavebná fakulta STU, 2014 V Diplomovej práci je obsiahnutý návrh nosných prvkov Monolitickej železobetónovej kombinovanej konštrukcie so stužujúcimi jadrami. Podrobne je riešený výpočet a návrh výstuže do železobetónovej bezprievlakovej dosky a nosného stužujúceho jadra budovy. Tieto prvky sú zaťažené bežným zaťažením, medzi ktoré patrí vlastná tiaž, ostatné stále zaťaženie, úžitkové zaťaženie, a účinkami vetra a seizmicity podľa európskych noriem na navrhovanie budov. Diplomová práca je členená na päť kapitol. V prvej kapitole je obsiahnutá Technická správa ,v ktorej je podrobne opísaný popis budovy jej poloha a geologický profil podložia. Druhá kapitola je zameraná na výpis použitého zaťaženia a skladby podláh . Tretia kapitola sa venuje účinkom dynamického zaťaženia na celú budovu. Štvrtá kapitola obsahuje podrobný výpočet bezpriavlakovej stropnej dosky D1. Piata kapitola obsahuje podrobný výpočet stužujúcich stien jadra.
Key words:železobetón, stužujúce jadro, bezprievlaková stropná doska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited