20. 10. 2019  2:37 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikační číslo: 981
Univerzitní e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bytový dom, Uzbecká , Dolné Hony, Bratislava\\ Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
Autor: Ing. Matúš Líška
Pracoviště: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:Ing. Martin Brazdovič
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom, Uzbecká , Dolné Hony, Bratislava\\ Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
Abstrakt:Líška, Matúš: Bytový dom, Uzbecká , Dolné Hony, Bratislava - Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcimi jadrami. Diplomová práca, Slovenská technická univerzita. Stavebná fakulta, Katedra betónových konštrukcií a mostov. Vedúci diplomovej práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD. Bratislava: Stavebná fakulta STU, 2014 V Diplomovej práci je obsiahnutý návrh nosných prvkov Monolitickej železobetónovej kombinovanej konštrukcie so stužujúcimi jadrami. Podrobne je riešený výpočet a návrh výstuže do železobetónovej bezprievlakovej dosky a nosného stužujúceho jadra budovy. Tieto prvky sú zaťažené bežným zaťažením, medzi ktoré patrí vlastná tiaž, ostatné stále zaťaženie, úžitkové zaťaženie, a účinkami vetra a seizmicity podľa európskych noriem na navrhovanie budov. Diplomová práca je členená na päť kapitol. V prvej kapitole je obsiahnutá Technická správa ,v ktorej je podrobne opísaný popis budovy jej poloha a geologický profil podložia. Druhá kapitola je zameraná na výpis použitého zaťaženia a skladby podláh . Tretia kapitola sa venuje účinkom dynamického zaťaženia na celú budovu. Štvrtá kapitola obsahuje podrobný výpočet bezpriavlakovej stropnej dosky D1. Piata kapitola obsahuje podrobný výpočet stužujúcich stien jadra.
Klíčová slova:železobetón, stužujúce jadro, bezprievlaková stropná doska

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně