24. 10. 2020  2:53 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 

Kontakty     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Bytový dom, Uzbecká , Dolné Hony, Bratislava\\ Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
Autor: Ing. Matúš Líška
Pracovisko:
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Bytový dom, Uzbecká , Dolné Hony, Bratislava\\ Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
Abstrakt:
Líška, Matúš: Bytový dom, Uzbecká , Dolné Hony, Bratislava - Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcimi jadrami. Diplomová práca, Slovenská technická univerzita. Stavebná fakulta, Katedra betónových konštrukcií a mostov. Vedúci diplomovej práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD. Bratislava: Stavebná fakulta STU, 2014 V Diplomovej práci je obsiahnutý návrh nosných prvkov Monolitickej železobetónovej kombinovanej konštrukcie so stužujúcimi jadrami. Podrobne je riešený výpočet a návrh výstuže do železobetónovej bezprievlakovej dosky a nosného stužujúceho jadra budovy. Tieto prvky sú zaťažené bežným zaťažením, medzi ktoré patrí vlastná tiaž, ostatné stále zaťaženie, úžitkové zaťaženie, a účinkami vetra a seizmicity podľa európskych noriem na navrhovanie budov. Diplomová práca je členená na päť kapitol. V prvej kapitole je obsiahnutá Technická správa ,v ktorej je podrobne opísaný popis budovy jej poloha a geologický profil podložia. Druhá kapitola je zameraná na výpis použitého zaťaženia a skladby podláh . Tretia kapitola sa venuje účinkom dynamického zaťaženia na celú budovu. Štvrtá kapitola obsahuje podrobný výpočet bezpriavlakovej stropnej dosky D1. Piata kapitola obsahuje podrobný výpočet stužujúcich stien jadra.
Kľúčové slová:
železobetón, stužujúce jadro, bezprievlaková stropná doska

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene