Dec 6, 2019   1:35 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Reinforced concrete wall construction - apartment building Dolné Hony
Written by (author): Ing. Ákos Csekes
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Július Boček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom, Uzbecká , Dolné Hony, Bratislava\\Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo posúdenie statickej a dynamickej analýzy výškovej časti monolitického železobetónového objektu so stužujúcimi jadrami. Výšková časť budovy, ktorá má jedno podzemné a trinásť nadzemných podlaží sa podrobne analyzuje z hľadiska vodorovného účinku vetra a seizmicity. V druhej časti diplomovej práce bola vypracovaná statická analýza bezprievlakovej stropnej dosky garážového domu v rôznych alternatívach vyhotovenia. Posúdenie dosky sa spravilo podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov používateľnosti na čisto železobetónový variant a najmä s dôrazom na dodatočne predpätý variant. V poslednej časti sa posudzuje stenová konštrukcia a rieši sa problematika vystužovania vybraného úseku steny St.6 v seizmických oblastiach. Počas písania diplomovej práce boli používané programy pracujúce na báze metódy konečných prvok, poznatky z literatúry a príslušných platných noriem uvedených v kapitole Použitá literatúra.
Key words:Bytový dom Dolné Hony, Železobetónová stenová konštrukcia, Dodatočne predpätá bezprievlaková stropná doska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited