Sep 24, 2019   10:49 a.m. Ľuboš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hotel* * *, Staré Grunty, Bratislava\\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Written by (author): Ing. Ľuboš Diko
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Martin Brazdovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hotel* * *, Staré Grunty, Bratislava\\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Summary:Hlavným cieľom mojej diplomovej práce je návrh a posúdenia monolitickej konštrukcie hotelu v Bratislave -- Staré Grunty na medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti. Moja práca je zameraná na statickú a dynamickú analýzu konštrukcie od účinkov seizmického zaťaženia, od účinkov vetra a podrobný statický výpočet prvkov stavby. Na konkrétnom podloží konštrukcie som aplikoval globálnu analýzu, v ktorej sa analyzuje výchylka budovy od seizmického zaťaženia a od účinkov zaťaženia vetrom. Ďalej som sa venoval podrobnému statickému výpočtu bezprievlakovej stropnej dosky, priečnej stužujúcej steny a stĺpom kruhového prierezu. Navrhujem výstuž do železobetónovej konštrukcie, ktorej výstupom je spoľahlivý návrh konštrukcie.
Key words:Bezprievlaková stropná doska, statická analýza, dynamická analýza, hotel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited