Sep 15, 2019   4:17 p.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Office building - autocentrum located on Rožňavská
Written by (author): Ing. Ádám Sárosfai
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Martin Brazdovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:AUTOCENTRUM - ROŽŇAVSKÁ, Bratislava - OBJEKT B \\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce bola návrh nosnej konštrukcie administratívnej budovy Autocentra na Rožňavskej ceste v Bratislave. Budova je navrhnutá ako 13 podlažný železobetónový skelet vystužený obojsmernými stužujúcimi stenami. Zadaním záverečnej práci bola statická a dynamická analýza trojrozmerného modelu budovy , statický návrh bezprievlakovej železobetónovej stropnej dosky D.4 a železobetónovej stužujúcej steny ST.1. Budovu bolo potrebné navrhnúť podľa platných európskych noriem a požiadaviek, aby spĺňal medzné stavy únosnosti a používateľnosti.
Key words:statická a dynamická analýza, bezprievlaková železobetónová stropná doska, administratívna budova

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited