20. 10. 2020  2:25 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 

     
     
Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Administratívna budova - Generali Slovensko poisťvňa, Bratislava\\Železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami
Autor: Ing. Alžbeta Potempová
Pracovisko:
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Administratívna budova - Generali Slovensko poisťvňa, Bratislava\\Železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami
Abstrakt:
Zadaná diplomová práca mala určené tri hlavné ciele. Prvým cieľom bola statická a dynamická analýza zadaného objektu a jeho prvkov. Druhým cieľom bol statický výpočet stĺpov SD2 v osi D a osi 2 a posledným taktiež statický výpočet, ale teraz stropnej dosky 1NP na kóte +3,750. Tieto prvky ( stĺpy a stropná doska ) boli navrhované a posudzované na medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti . Posudzovaný objekt je administratívna budova - poisťovňa Generali v Bratislave, ktorá je železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropnými doskami a stužujúcim jadrom.
Kľúčové slová:
stĺp, statický výpočet, Bezprievlaková stropná doska

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene