Nov 14, 2019   4:51 p.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hotel Delfin, Senec - Monolithic reinforced concrete structure with stiffened cores
Written by (author): Ing. Linda Országhová
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Martin Brazdovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hotel Delfin, Senec\\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Summary:Cieľom záverečnej práce bolo vypracovať statickú a dynamickú analýzu zadaného objektu hotela Delfín. Jedná sa o monolitickú železobetónovú konštrukciu pozostávajúcu z dvoch dilatačných celkov s 11. nadzemnými podlažiami. V rámci statickej a dynamickej analýzy som rozoberala účinky pôsobenia vetra a seizmického zaťaženia na budovu. Model pre túto analýzu som vytvorila vo výpočtovom programe Scia Engineering 14. Cieľom bolo spoznať maximálnu hodnotu výchylky konštrukcie v úrovni najvyššieho podlažia a následne ju posúdiť z hľadiska medzného stavu používateľnosti. V ďalších kapitolách práce som sa podrobnejšie venovala statickému výpočtu stropnej dosky 9.NP a 10.NP a bazénovej konštrukcii , pre ktoré som vypracovala výkresy výstuží.
Key words:Scia Engineering 14, statický výpočet, výkres výstuže, bazénová konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited