20. 10. 2020  3:08 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Administratívna budova - Rožňavská, Bratislava - OBJEKT B\\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcim jadrom a bezprievlakovými stropmi
Autor:
Ing. Zoltán Ács
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:
Ing. Martin Brazdovič
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Administratívna budova - Rožňavská, Bratislava - OBJEKT B\\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcim jadrom a bezprievlakovými stropmi
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo vypracovať statickú a dynamickú analýzu prvkov nosnej konštrukcie administratívnej budovy a navrhovať stropnú dosku a stĺpy s platnými normami a vyhláškami SR aby vyhovovali statickým požiadavkám. Záverečná diplomová práca pozostáva z výkresov, posteru a z technickej správy s prílohami. V prílohách sa nachádza statická a dynamická analýza prvkov, podrobný statický výpočet stropnej dosky typického podlažia a podrobný statický výpočet stĺpov v osi D. Daný objekt je situovaný v Bratislave na Rožňavskej ulici. Administratívna budova má 13 nadzemné a 1 podzemné podlažie. V podzemnom podlaží je garáž a sklad olejov. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza autosalón, kancelária a výstavná miestnosť cez 2 podlaží. V ďalších podlažiach sú kancelárie. Konštrukčná výška typického podlažia je 3300 mm. Nosný systém je kombinácia železobetónových stĺpov a stien. Stredné a krajné stĺpy majú rôzne prierezy a sú rozdelené na 2 úseky po celej výšky budovy. Stropné dosky sú riešené ako bezprievlakové dosky s hrúbkou 230 mm.
Kľúčové slová:spriahnutý stĺp, železobetónový stĺp, administratívna budova, bezprievlaková doska

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene