Sep 19, 2019   6:42 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Office building Generali
Written by (author): Ing. Balázs Dinga
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Martin Brazdovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova Generali, Bratislava\\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie statickej a dynamickej analýzy administratívnej budovy Generali v Bratislave. Budova je 11 podlažná, monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom. Hlavnou úlohou práce bolo návrh a posúdenie hlavných nosných prvkov objektu na účinky vodorovných a zvislých zaťažení. Podrobnejšie bola riešená železobetónová stropná doska na treťom nadzemnom podlaží a jedna priečna stužujúca stena. Podrobný statický výpočet týchto prvkov obsahuje návrh a posúdenie výstuže, posúdenie na medzné stavy porušenia a použiteľnosti. Priestorový model budovy bola spravená v študentskom verzii programu Scia Egineer. Tento program umožnil analýzu konštrukcie a konštrukčných prvkov od viacerých zaťažovacích kombinácií, posúdenie od účinkov vetra a seizmicity, výpočet vnútorných síl a deformácií.
Key words:administratívna budova, železobetónová stropná doska, výstuže

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited