Sep 22, 2019   8:30 p.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Polyfunkčný bytový dom - Petržalka City , Hálova - Rusovská cesta, Bratislava V \\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Written by (author): Ing. Ádám Németh
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Július Boček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom - Petržalka City , Hálova - Rusovská cesta, Bratislava V \\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Summary: Predmetom diplomovej práce je polyfunkčný bytový dom Petržalka City v Petržalke. Budova má 2 podzemné podlažie a 8 nadzemných podlaží, ktoré sú zakladané na základovú dosku. V podzemných podlažiach nosný systém je kombinovaný steny a stľpy zo železobetónu, nadzemné podlažia sú podopreté železobetónovými stužujúcimi stenami. Celá budova bola analyzovaná na vodorovné účinky od vetra a seizmicity. Cieľom diplomovej práce bolo spoľahlivo navrhnút nosnú konštrukciu na najnepriaznivejšie kombinácie jednotlivých zaťažovacích stavov. Statický výpočet obsahuje posúdenie a dimenzovanie stropnej dosky na kóte +4,050 a priečnej stužujúcej steny St3.26.
Key words:Polyfunkčný bytový dom, Petržalka City Lokalita A, Železobetónová stenová konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited