9. 12. 2019  8:36 Izabela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikační číslo: 981
Univerzitní e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Administratívna a polyfunkčná budova, Kolbenova, Praha - objekt A\\Železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami
Autor: Ing. Erik Brigant
Pracoviště: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:Ing. Martin Brazdovič
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Administratívna a polyfunkčná budova, Kolbenova, Praha - objekt A\\Železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bol návrh a overenie nosnej konštrukcie výškovej budovy na účinky statických a dynamických zaťažení. Budova má 29 nadzemných a 4 podzemné podlažia. Budova je monolitická železobetónová konštrukcia, s nosnými jadrami a bezprievlakovými stropmi, stĺpmi a je založená na základovej doske Konštrukcia bola analyzovaná na účinky zvislých a vodorovných zaťažení - dynamických zaťažení od seizmicity a účinky vetra. Boli vytvorené 2 modely pre porovnanie výsledkov na votknutom modeli a modeli na pružnom podloží a model jedného podlažia pre návrh dosky. Podrobne riešené sú šikmé stĺpy a jedna stropná doska. Diplomová práca sa skladá zo 4 častí: Prvú časť tvorí technická správa v ktorej je uvedený popis konštrukcie a nosných prvkov objektu, základovej konštrukcie a podložia. Druhá časť je statický výpočet, ktorý tvorí statická a dynamická analýza konštrukcie. Je v nej uvedený aj podrobný návrh a posúdenie vybraných nosných prvkov. Tretiu časť tvoria prílohy, v ktorých sú uvedené všetky výpočty a výstupy z výpočtových programov. Štvrtú časť tvoria výkresy výstuže vybraných nosných prvkov a výkresy tvaru celej nosnej konštrukcie budovy, použité ako podklad pre vypracovanie tejto diplomovej práce.
Klíčová slova:výšková budova, bezprievlaková doska, dynamická analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně