26. 1. 2020  11:50 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Administratívna a polyfunkčná budova, Kolbenova, Praha - objekt A\\Železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami
Autor: Ing. Erik Brigant
Pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:Ing. Martin Brazdovič
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Administratívna a polyfunkčná budova, Kolbenova, Praha - objekt A\\Železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bol návrh a overenie nosnej konštrukcie výškovej budovy na účinky statických a dynamických zaťažení. Budova má 29 nadzemných a 4 podzemné podlažia. Budova je monolitická železobetónová konštrukcia, s nosnými jadrami a bezprievlakovými stropmi, stĺpmi a je založená na základovej doske Konštrukcia bola analyzovaná na účinky zvislých a vodorovných zaťažení - dynamických zaťažení od seizmicity a účinky vetra. Boli vytvorené 2 modely pre porovnanie výsledkov na votknutom modeli a modeli na pružnom podloží a model jedného podlažia pre návrh dosky. Podrobne riešené sú šikmé stĺpy a jedna stropná doska. Diplomová práca sa skladá zo 4 častí: Prvú časť tvorí technická správa v ktorej je uvedený popis konštrukcie a nosných prvkov objektu, základovej konštrukcie a podložia. Druhá časť je statický výpočet, ktorý tvorí statická a dynamická analýza konštrukcie. Je v nej uvedený aj podrobný návrh a posúdenie vybraných nosných prvkov. Tretiu časť tvoria prílohy, v ktorých sú uvedené všetky výpočty a výstupy z výpočtových programov. Štvrtú časť tvoria výkresy výstuže vybraných nosných prvkov a výkresy tvaru celej nosnej konštrukcie budovy, použité ako podklad pre vypracovanie tejto diplomovej práce.
Kľúčové slová:výšková budova, bezprievlaková doska, dynamická analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene