Oct 19, 2019   11:37 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hotel***, Staré Grunty, Bratislava – The monolithic reinforced concrete combined structure with reinforcing core
Written by (author): Ing. Richard Petro
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Július Boček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hotel* * *, Staré Grunty, Bratislava \\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Summary:Predmetom diplomovej práce bol návrh monolitickej kombinovanej konštrukcie vyhotovenej z vystuženého betónu so stužujúcim jadrom. Spodných päť podlaží tvorí kombinovaný nosný systém zo stĺpov a obvodových stien. Ostatné podlažia majú stenový nosný systém. Celá konštrukcia bola analyzovaná na vodorovné účinky od vetra aj seizmicity. Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie spoľahlivého návrhu nosných konštrukcií na najnepriaznivejšie kombinácie jednotlivých zaťažovacích stavov. V statickom výpočte je zahrnutý podrobný návrh, dimenzovanie a posúdenie stropnej dosky nad 2.NP na kóte +7,800mm a steny a rámu na osi číslo 7.
Key words:Hotel, Konštrukcia z vystuženého betónu, Technická správa, Statický výpočet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited