Oct 20, 2019   10:28 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The residential building GREEN PARK in Bratislava - A \\ the monolithic reinforced concrete structure with stiffening cores
Written by (author): Ing. Jana Hybeľová
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Július Boček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:OBYTNÝ SÚBOR GREEN PARK , PODKOLIBSKÁ, BRATISLAVA - OBJEKT A \\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Summary:Diplomová práca obsahuje staticko-dynamickú analýzu nosnej konštrukcie obytného súboru GREEN PARK v Bratislave. Nosná konštrukcia je monolitická železobetónová so stužujúcim jadrom. Cieľom práce je vytvoriť návrh statického riešenia nosných prvkoch obytného domu a návrh výstuže železobetónovej stropnej dosky D1.3 na kóte +2,850 a steny St8 v osi č.8. Textová časť práce obsahuje technickú správu a statický výpočet, ktorý zahŕňa podrobnú analýzu modelu na účinky zvislého zaťaženia, zaťaženia od vetra a dynamickej odozvy na seizmické zaťaženie, kompletný statický návrh železobetónovej stropnej dosky D1.3 na kóte +2,850 a steny St8 v osi č.8.
Key words:bytový dom, monolitická železobetónová konštrukcia, statická analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited