25. 10. 2020  15:36 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 

     Výučba     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Polyfunkčný objekt - Generali poisťovňa, Bratislava\\ Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Polyfunkčný objekt - Generali poisťovňa, Bratislava\\ Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie statickej a dynamickej analýzy administratívnej budovy Generali v Bratislave. Ide o jedenásť podlažnú, monolitickú železobetónovú konštrukciu so stužujúcimi jadrami. Témou práce bol návrh a posúdenie hlavných nosných prvkov objektu na účinky zvislých a vodorovných zaťažení (vietor, seizmicita). Mojim cieľom bol statický výpočet priečnej stužujúcej steny v osi 3a statický výpočet stropnej dosky D3.1 na kóte +11,450. Tieto prvky ( stĺpy a stropná doska ) boli navrhované a posudzované na medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti. Priestorový model budovy bol spravený v študentsksej verzii programu AxisVM. Tento program umožnil analýzu konštrukcie a konštrukčných prvkov od viacerých zaťažovacích kombinácií, posúdenie od účinkov vetra a seizmicity, výpočet vnútorných síl a deformácií.
Kľúčové slová:
statický výpočet, stužujúci prvok budovy, nosná konštrukcia, bezprievlaková stropná doska

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene