20. 10. 2019  7:43 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikační číslo: 981
Univerzitní e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:OBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt A \\ Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Autor: Ing. Branislav Kvašňovský
Pracoviště: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:Ing. Július Boček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:OBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt A \\ Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Abstrakt:KVAŠŇOVSKÝ, Branislav, Bc.: OBYTNÝ DOM – Tabáň, Nitra – Objekt A. Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami [diplomová práca]. – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta; Katedra betónových konštrukcií a mostov. – Školiteľ: Ing. Iyad Abrahoim, PhD., Bratislava. STU SvF, 2019. 98 s. Cieľom diplomovej práce bola statická a dynamická analýza dilatačného celku A Obytného domu Tabáň nachádzajúceho sa v Nitre. V rámci analýz sa posudzovali vodorovné výchylky v úrovni najvyššieho podlažia a vzájomný posun stropov od zaťaženia vetrom a seizmicitou. Ďalším krokom bol detailný návrh a posúdenie stropnej dosky 1.NP a železobetónovej stužujúcej steny s rebrami. Do týchto nosných prvkov bola navrhnutá výstuž a boli posúdené na limitnú šírku trhlín, pričom stropná doska bola navyše ešte posúdená na priehyb s vplyvom dotvarovania a vzniku trhlín. K jednotlivým prvkom bola vypracovaná projektová dokumentácia vo forme výkresov tvarov a výkresov výstuže. Objekt bol vymodelovaný v programe Allplan 2018 a SCIA Engineer 18.1, v ktorom bola navrhnutá výstuž a spracované posúdenia. Podkladmi pre návrh konštrukcie boli architektonická štúdia a inžinierskogeologický prieskum.
Klíčová slova:Monolitická železobetónová konštrukcia, Statická a dynamická analýza, Stropná doska, Stužujúca stena

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně