23. 10. 2020  11:02 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Výučba
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
OBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt A \\ Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
OBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt A \\ Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Abstrakt:
KVAŠŇOVSKÝ, Branislav, Bc.: OBYTNÝ DOM – Tabáň, Nitra – Objekt A. Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami [diplomová práca]. – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta; Katedra betónových konštrukcií a mostov. – Školiteľ: Ing. Iyad Abrahoim, PhD., Bratislava. STU SvF, 2019. 98 s. Cieľom diplomovej práce bola statická a dynamická analýza dilatačného celku A Obytného domu Tabáň nachádzajúceho sa v Nitre. V rámci analýz sa posudzovali vodorovné výchylky v úrovni najvyššieho podlažia a vzájomný posun stropov od zaťaženia vetrom a seizmicitou. Ďalším krokom bol detailný návrh a posúdenie stropnej dosky 1.NP a železobetónovej stužujúcej steny s rebrami. Do týchto nosných prvkov bola navrhnutá výstuž a boli posúdené na limitnú šírku trhlín, pričom stropná doska bola navyše ešte posúdená na priehyb s vplyvom dotvarovania a vzniku trhlín. K jednotlivým prvkom bola vypracovaná projektová dokumentácia vo forme výkresov tvarov a výkresov výstuže. Objekt bol vymodelovaný v programe Allplan 2018 a SCIA Engineer 18.1, v ktorom bola navrhnutá výstuž a spracované posúdenia. Podkladmi pre návrh konštrukcie boli architektonická štúdia a inžinierskogeologický prieskum.
Kľúčové slová:
Monolitická železobetónová konštrukcia, Statická a dynamická analýza, Stropná doska, Stužujúca stena

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene