Oct 15, 2019   11:30 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Residential House - Tabáň, Nitra - Object C
Written by (author): Ing. Jaromír Rachler
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Július Boček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:OBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt C \\ Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie projektu konštrukčného celku väčšieho bytového komplexu, statická a dynamická analýza nosnej železobetónovej monolitickej konštrukcie so siedmimi nadzemnými podlažiami a dvoma podzemnými podlažiami. Konštrukcia budovy bola posúdená na vzájomný posun nad sebou sa nachádzajúcich podlaží a maximálnu vodorovnú výchylku konštrukčného celku v smere osí x a y od pôsobenia účinkov vetra a seizmicity. Podrobne riešená bola stropná doska typického podlažia a železobetónová obvodová stena. Konštrukčné prvky boli modelované a posúdené v programe SCIA Engineer 18.1. Na návrh a posúdenie jednotlivých nosných prvkov bolo vytvorených viac modelov. Podkladom pre riešenie diplomovej bola architektonická štúdia a inžiniersko-geologický prieskum lokality.
Key words:stropná doska, obvodová stena, monolitická železobetónová konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited