22. 10. 2019  23:43 Sergej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikační číslo: 981
Univerzitní e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:OBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt C \\ Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Autor: Ing. Jaromír Rachler
Pracoviště: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:Ing. Július Boček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:OBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt C \\ Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie projektu konštrukčného celku väčšieho bytového komplexu, statická a dynamická analýza nosnej železobetónovej monolitickej konštrukcie so siedmimi nadzemnými podlažiami a dvoma podzemnými podlažiami. Konštrukcia budovy bola posúdená na vzájomný posun nad sebou sa nachádzajúcich podlaží a maximálnu vodorovnú výchylku konštrukčného celku v smere osí x a y od pôsobenia účinkov vetra a seizmicity. Podrobne riešená bola stropná doska typického podlažia a železobetónová obvodová stena. Konštrukčné prvky boli modelované a posúdené v programe SCIA Engineer 18.1. Na návrh a posúdenie jednotlivých nosných prvkov bolo vytvorených viac modelov. Podkladom pre riešenie diplomovej bola architektonická štúdia a inžiniersko-geologický prieskum lokality.
Klíčová slova:stropná doska, obvodová stena, monolitická železobetónová konštrukcia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně