23. 10. 2019  18:20 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:OBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt C \\ Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Autor: Ing. Jaromír Rachler
Pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:Ing. Július Boček
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:OBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt C \\ Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie projektu konštrukčného celku väčšieho bytového komplexu, statická a dynamická analýza nosnej železobetónovej monolitickej konštrukcie so siedmimi nadzemnými podlažiami a dvoma podzemnými podlažiami. Konštrukcia budovy bola posúdená na vzájomný posun nad sebou sa nachádzajúcich podlaží a maximálnu vodorovnú výchylku konštrukčného celku v smere osí x a y od pôsobenia účinkov vetra a seizmicity. Podrobne riešená bola stropná doska typického podlažia a železobetónová obvodová stena. Konštrukčné prvky boli modelované a posúdené v programe SCIA Engineer 18.1. Na návrh a posúdenie jednotlivých nosných prvkov bolo vytvorených viac modelov. Podkladom pre riešenie diplomovej bola architektonická štúdia a inžiniersko-geologický prieskum lokality.
Kľúčové slová:stropná doska, obvodová stena, monolitická železobetónová konštrukcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene