Oct 22, 2019   6:47 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:APARTMENT HOUSE GREEN PARK - Vtáčnik Cast in Situ RC Wall Structure with Stiffening core.
Written by (author): Ing. Martin Blahušiak
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:OBYTNÝ DOM GREEN PARK - VTÁČNIK Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Summary:V práci bola riešená statická a dynamická analýza obytného domu GREEN PARK -- Vtáčnik. Bol vypracovaný priestorový model uvedenej budovy na základe výkresov tvaru jednotlivých podlaží. Následne prebehla analýza konštrukcie od zvislého a vodorovného zaťaženia a boli získané vnútorné sily, napätia a deformácie na jednotlivých prvkoch konštrukcie. Na základe analýzy priestorového modelu boli tiež získané dynamické charakteristiky stavby a boli posúdené deformácie celej konštrukcie od vodorovných zaťažení (vietor, seizmicita). Práca obsahuje podrobný statický výpočet základovej dosky na medzný stav únosnoti a používateľnosti na základe ktorého boli vypracované výkresy hornej a dolnej výstuže dosky a výkres šmykovej a stykovacej výstuže dosky. Práca taktiež obsahuje podrobný statický výpočet priečnej steny uloženej na stĺpoch na medzný stav únosnosti a používateľnosti. Stena je riešená po celej výške a výkres výstuže steny je rozdelený na dve časti. V prvej sa nachádza 1.P.P. až 3.N.P. a v druhej 4.N.P. až 8.N.P.
Key words:Diplomová práca, Monolitická železobetónová konštrukcia, Obytný dom GREEN PARK - Vtáčnik


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited