20. 10. 2019  13:39 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:OBYTNÝ DOM GREEN PARK - VTÁČNIK Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Autor: Ing. Martin Blahušiak
Pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:OBYTNÝ DOM GREEN PARK - VTÁČNIK Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Abstrakt:V práci bola riešená statická a dynamická analýza obytného domu GREEN PARK -- Vtáčnik. Bol vypracovaný priestorový model uvedenej budovy na základe výkresov tvaru jednotlivých podlaží. Následne prebehla analýza konštrukcie od zvislého a vodorovného zaťaženia a boli získané vnútorné sily, napätia a deformácie na jednotlivých prvkoch konštrukcie. Na základe analýzy priestorového modelu boli tiež získané dynamické charakteristiky stavby a boli posúdené deformácie celej konštrukcie od vodorovných zaťažení (vietor, seizmicita). Práca obsahuje podrobný statický výpočet základovej dosky na medzný stav únosnoti a používateľnosti na základe ktorého boli vypracované výkresy hornej a dolnej výstuže dosky a výkres šmykovej a stykovacej výstuže dosky. Práca taktiež obsahuje podrobný statický výpočet priečnej steny uloženej na stĺpoch na medzný stav únosnosti a používateľnosti. Stena je riešená po celej výške a výkres výstuže steny je rozdelený na dve časti. V prvej sa nachádza 1.P.P. až 3.N.P. a v druhej 4.N.P. až 8.N.P.
Kľúčové slová:Diplomová práca, Monolitická železobetónová konštrukcia, Obytný dom GREEN PARK - Vtáčnik


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene