23. 10. 2020  9:50 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

     
Výučba     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Hotel * * * , Staré Grunty, Bratislava Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Autor:
Pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Hotel * * * , Staré Grunty, Bratislava Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Abstrakt:
Praktickou aplikáciou vedomostí z predmetov statických disciplín a použitím dostupných výpočtových programov som spracoval koncepčné a projektové riešenie zadanej diplomovej práce na tému Hotel***, Staré Grunty, Bratislava -- Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo spracovanie podrobnej statickej a dynamickej analýzy účinkov vodorovného a zvislého zaťaženia na viacpodlažnú stavbu, podrobná statická analýza základovej dosky a stužujúcej steny uloženej na stĺpoch. Pre podrobnú statickú a dynamickú analýzu účinkov vodorovného a zvislého zaťaženia na viacpodlažný objekt bol vytvorený priestorový model konštrukcie v programe Scia Engineer 2008, ktorý umožňuje interaktívne využitie viacerých výsledkov výpočtu a tým komplexnú analýzu konštrukcie. V rámci statickej analýzy základovej dosky na pružnom podloží boli modelované okrajové podmienky na zjednodušenom modely zo zohľadnením prenosu reakcií zo stĺpa do podložia. Výpočty týkajúce sa dimenzovania a posudzovania základovej dosky podľa medzných stavov boli robené podľa normových postupov a výpočtovým programom. Pre statickú analýzu vybranej priečnej stužujúcej steny podopretej na stĺpoch bol použitý priestorový model konštrukcie. Nosná stena bola posudzovaná podľa medzných stavov únosnosti a medzných stavov používateľnosti pomocou použitia výpočtového programu Scia Engineer 2008. V rámci riešenia steny boli analyzované aj stĺpy ktoré túto stenu podopierajú. Výsledkom práce návrhu výstuže do základovej dosky, stien a stĺpov boli výrobné konštrukčné výkresy výstuže.
Kľúčové slová:
HOTEL STARE GRUNTY, diplomovka, STATIKA


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene