22. 10. 2020  22:28 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty               Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Administratívna budova Generali Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami
Autor:
Ing. Peter Štofaňák
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Administratívna budova Generali Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami
Abstrakt:
Hlavnou úlohou bolo pre mňa podrobne vyriešiť bezprievlakovú stropnú dosku a taktiež stužujúce jadro objektu. Požadované výpočty ako priebeh vnútorných síl, výpočet priehybu, šírky trhlín a taktiež dimenzačné výpočty som riešil metódou konečných prvkov pomocou výpočtového programu Scia Engineer a IDA Nexis 32. Program Scia mi pomohol predovšetkým vyriešiť priestorový model konštrukcie, frekvencie kmitania objektu vo vlastných tvaroch a účinky horizontálneho a vertikálneho zaťaženia na konštrukciu, ktoré boli dôležité pre návrh dimenzií do stužujúceho jadra. Všetky výpočty boli prevedené podľa normových postupov. Výsledkom výpočtov bolo vyhotovenie výkresovej dokumentácie riešených nosných prvkov objektu. Práca bola vyhotovená tak aby vyhovovala požiadavkám normy STN EN 1992: Navrhovanie betónových konštrukcií.
Kľúčové slová:
dimenzačné výpočty, bezprievlaková stropná doska, stužujúce jadro


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene