Sep 21, 2019   3:27 p.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Residential building Green park-VINOHRADIS,monolitic reinforced-concrete wall construction
Written by (author): Ing. Ľubica Vlhová
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:BYTOVÝ DOM GREEN PARK - VINOHRADIS OBJEKT A \\ Monolitická železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Summary:Obsahom mojej diplomovej práce bola statická a dynamická analýza bytového domu Green park situovaného v lokalite Sliačska-Podkolibská v Bratislave. Urobila som statickú a dynamickú analýzu celého objektu na vodorovné účinky od zaťaženia vetrom a seizmicitou. Z nosných prvkov som sa zaoberala podrobným statickým výpočtom stropnej dosky 1.NP a podrobným statickým výpočtom stien stužujúceho jadra po celej výške objektu s využitím výpočtového programu,ktorý pracuje na princípe konečných prvkov. Na základe podrobných výpočtoch boli vypracované vykresy výstuží riešených nosných prvkov. Pri statickej analýze celej konštrukcie na účinky zaťaženia statickým vetrom som posúdila maximálnu vodorovnú výchylku konštrukcie. Následne som posúdila maximálnu vodorovnú výchylku konštrukcie od seizmického zaťaženia. Na základe výsledkov môžem konštatovať, že konštrukcia ako aj jej prvky vyhovujú požiadavkám na medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti. Konečným riešením mojej diplomovej práce je návrh výstuže a výkresy výstuže riešených nosných prvkov.
Key words:zaťaženie, nosný prvok, deformácia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited