20. 10. 2019  18:41 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikační číslo: 981
Univerzitní e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:BYTOVÝ DOM GREEN PARK - VINOHRADIS OBJEKT A \\ Monolitická železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Autor: Ing. Ľubica Vlhová
Pracoviště: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:BYTOVÝ DOM GREEN PARK - VINOHRADIS OBJEKT A \\ Monolitická železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Abstrakt:Obsahom mojej diplomovej práce bola statická a dynamická analýza bytového domu Green park situovaného v lokalite Sliačska-Podkolibská v Bratislave. Urobila som statickú a dynamickú analýzu celého objektu na vodorovné účinky od zaťaženia vetrom a seizmicitou. Z nosných prvkov som sa zaoberala podrobným statickým výpočtom stropnej dosky 1.NP a podrobným statickým výpočtom stien stužujúceho jadra po celej výške objektu s využitím výpočtového programu,ktorý pracuje na princípe konečných prvkov. Na základe podrobných výpočtoch boli vypracované vykresy výstuží riešených nosných prvkov. Pri statickej analýze celej konštrukcie na účinky zaťaženia statickým vetrom som posúdila maximálnu vodorovnú výchylku konštrukcie. Následne som posúdila maximálnu vodorovnú výchylku konštrukcie od seizmického zaťaženia. Na základe výsledkov môžem konštatovať, že konštrukcia ako aj jej prvky vyhovujú požiadavkám na medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti. Konečným riešením mojej diplomovej práce je návrh výstuže a výkresy výstuže riešených nosných prvkov.
Klíčová slova:zaťaženie, nosný prvok, deformácia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně