22. 10. 2020  8:53 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
BYTOVÝ DOM GREEN PARK - VINOHRADIS OBJEKT A \\ Monolitická železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Autor:
Pracovisko:
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:
Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
BYTOVÝ DOM GREEN PARK - VINOHRADIS OBJEKT A \\ Monolitická železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Abstrakt:
Obsahom mojej diplomovej práce bola statická a dynamická analýza bytového domu Green park situovaného v lokalite Sliačska-Podkolibská v Bratislave. Urobila som statickú a dynamickú analýzu celého objektu na vodorovné účinky od zaťaženia vetrom a seizmicitou. Z nosných prvkov som sa zaoberala podrobným statickým výpočtom stropnej dosky 1.NP a podrobným statickým výpočtom stien stužujúceho jadra po celej výške objektu s využitím výpočtového programu,ktorý pracuje na princípe konečných prvkov. Na základe podrobných výpočtoch boli vypracované vykresy výstuží riešených nosných prvkov. Pri statickej analýze celej konštrukcie na účinky zaťaženia statickým vetrom som posúdila maximálnu vodorovnú výchylku konštrukcie. Následne som posúdila maximálnu vodorovnú výchylku konštrukcie od seizmického zaťaženia. Na základe výsledkov môžem konštatovať, že konštrukcia ako aj jej prvky vyhovujú požiadavkám na medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti. Konečným riešením mojej diplomovej práce je návrh výstuže a výkresy výstuže riešených nosných prvkov.
Kľúčové slová:
zaťaženie, nosný prvok, deformácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene