Feb 18, 2020   0:55 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:BUDOVA ÚSTREDIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, ~Bratislava\\Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami
Written by (author): Ing. Michal Moroz
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:BUDOVA ÚSTREDIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, ~Bratislava\\Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami.
Summary:Cieľom záverečnej práce bolo vypracovanie statickej analýzy objektu ústredia Slovenskej sporiteľne v Bratislave. Jedná sa o 12 podlažný železobetónový skelet s bezprievlakovými stropnými doskami a stužujúcimi jadrami. Témou práce bolo posúdenie celej konštrukcie na účinky zvislých a vodorovných zaťažení a statická analýza vybranej časti objektu v rôznych alternatívach vyhotovenia. Vybranú časť tvorí stropná doska nad 4. nadzemným podlažím. Analýza konštrukcie ako celku je vykonaná v železobetónovej alternatíve, pričom samotné posúdenie stropnej konštrukcie bezprievlakovej dosky je vyhotovené v troch alternatívach: železobetónová, vyľahčená a predpätá. Všetky alternatívy riešenia vyhovujú súčasným požiadavkám noriem na medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti. Výpočtový model je vyhotovený v softvéri Scia Engineer 2010.1. Uvedený program umožňuje vykonať statickú i dynamickú analýzu konštrukcie. Pomocou výsledkov jednotlivých analýz bolo možné riešiť frekvencie kmitania objektu, posúdiť vhodnosť konštrukčného vyhotovenia a previesť návrh jednotlivých prvkov nosnej konštrukcie. Po ukončení návrhu bol opäť prevedený výpočet s reálnymi tuhosťami jednotlivých prvkov, ktoré boli nasledovne opäť posúdene. V použitom softvéri sú implementované súčasné platné technické normy a národné prílohy.
Key words:Slovenská sporiteľna, vyľahčená doska, predpätá doska, železobetónová doska

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited