25. 10. 2020  14:49 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
BUDOVA ÚSTREDIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, ~Bratislava\\Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami.
Autor:
Ing. Michal Moroz
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
BUDOVA ÚSTREDIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, ~Bratislava\\Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami.
Abstrakt:
Cieľom záverečnej práce bolo vypracovanie statickej analýzy objektu ústredia Slovenskej sporiteľne v Bratislave. Jedná sa o 12 podlažný železobetónový skelet s bezprievlakovými stropnými doskami a stužujúcimi jadrami. Témou práce bolo posúdenie celej konštrukcie na účinky zvislých a vodorovných zaťažení a statická analýza vybranej časti objektu v rôznych alternatívach vyhotovenia. Vybranú časť tvorí stropná doska nad 4. nadzemným podlažím. Analýza konštrukcie ako celku je vykonaná v železobetónovej alternatíve, pričom samotné posúdenie stropnej konštrukcie bezprievlakovej dosky je vyhotovené v troch alternatívach: železobetónová, vyľahčená a predpätá. Všetky alternatívy riešenia vyhovujú súčasným požiadavkám noriem na medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti. Výpočtový model je vyhotovený v softvéri Scia Engineer 2010.1. Uvedený program umožňuje vykonať statickú i dynamickú analýzu konštrukcie. Pomocou výsledkov jednotlivých analýz bolo možné riešiť frekvencie kmitania objektu, posúdiť vhodnosť konštrukčného vyhotovenia a previesť návrh jednotlivých prvkov nosnej konštrukcie. Po ukončení návrhu bol opäť prevedený výpočet s reálnymi tuhosťami jednotlivých prvkov, ktoré boli nasledovne opäť posúdene. V použitom softvéri sú implementované súčasné platné technické normy a národné prílohy.
Kľúčové slová:
Slovenská sporiteľna, vyľahčená doska, predpätá doska, železobetónová doska

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene