Sep 18, 2019   9:59 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Administratívna budova - Autocentrum,~Rožňavská, ~Bratislava \\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Written by (author): Ing. Vladimír Peťko
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova - Autocentrum,~Rožňavská, ~Bratislava \\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie statického výpočtu pre zadanú budovu Autocentrum -- Rožňavská, konkrétne sa jedná o staticko-dynamickú analýzu budovy ako celku s jej dynamickými charakteristikami, podrobný statický výpočet železobetónových stien stužujúceho jadra od účinkov vodorovných a zvislých zaťažení a podrobný statický výpočet železobetónovej bezprievlakovej dosky. Na základe statických výpočtov boli konštrukcie posúdené na medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti. V prípade bezprievlakovej dosky bolo spracované alternatívne riešenie, ktoré zabezpečovalo zvýšenie ohybovej tuhosti dosky predpätím za účelom zmenšenia priehybu dosky. Navrhnutá konštrukcia spĺňa normové požiadavky a vyhovuje podmienkam únosnosti, používateľnosti a trvanlivosti.
Key words:výpočet stien, výpočet dosky, staticko dynamická analýza, Autocentrum Rožňavská

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited