26. 10. 2020  3:38 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 

          
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Administratívna budova - Autocentrum,~Rožňavská, ~Bratislava \\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Autor:
Ing. Vladimír Peťko
Pracovisko:
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Administratívna budova - Autocentrum,~Rožňavská, ~Bratislava \\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie statického výpočtu pre zadanú budovu Autocentrum -- Rožňavská, konkrétne sa jedná o staticko-dynamickú analýzu budovy ako celku s jej dynamickými charakteristikami, podrobný statický výpočet železobetónových stien stužujúceho jadra od účinkov vodorovných a zvislých zaťažení a podrobný statický výpočet železobetónovej bezprievlakovej dosky. Na základe statických výpočtov boli konštrukcie posúdené na medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti. V prípade bezprievlakovej dosky bolo spracované alternatívne riešenie, ktoré zabezpečovalo zvýšenie ohybovej tuhosti dosky predpätím za účelom zmenšenia priehybu dosky. Navrhnutá konštrukcia spĺňa normové požiadavky a vyhovuje podmienkam únosnosti, používateľnosti a trvanlivosti.
Kľúčové slová:výpočet stien, výpočet dosky, staticko dynamická analýza, Autocentrum Rožňavská

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene