Oct 18, 2019   1:37 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hotel, Staré Grunty, Bratislava – The monolithic reinforced concrete combined structure with reinforcing core
Written by (author): Ing. Július Boček
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hotel , Staré Grunty, Bratislava Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh monolitickej železobetónovej kombinovanej konštrukcie so stužujúcim jadrom, to znamená vyhotovenie technickej správy, statického výpočtu a príslušnej výkresovej dokumentácie. Vypracovanie statickej a dynamickej analýzy prvkov nosnej konštrukcie objektu. Vypracovanie podrobného statického výpočtu priečnej stužujúcej steny uloženej na stĺpoch a stropnej dosky z vystuženého betónu. Analyzovanie vybraných prvkov a ich posúdenie na medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti. Vyjadrenie vlastných záverov, zhodnotenie a možné odporúčania.
Key words:Železobetónová konštrukcia, Technická správa, Hotel, Statický výpočet

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited