Sep 19, 2019   7:06 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hotel, Staré Grunty, Bratislava, Monolithic reinforced concrete structure with flat slabs and stiffened cores.
Written by (author): Ing. Juraj Šturdík
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hotel, Staré Grunty, Bratislava \\Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je návrh sa posúdenie monolitickej konštrukcie hotela na medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti. Jedná sa o statickú a dynamickú analýzu konštrukcie od účinkov veterného a seizmického zaťaženia a podrobný statický výpočet prvkov stavby. Globálna analýza sa týka celej konštrukcie uloženej na konkrétnom podloží. V globálnej analýze sa analyzuje výchylka budovy od účinkov zaťaženia vetrom a seizmického zaťaženia. Podrobný statický výpočet sa týka bezprievlakovej stropnej dosky a priečnej stužujúcej steny, ktorej súčasťou sú aj stĺpy kruhového prierezu. Ide o návrh výstuže do železobetónových konštrukcii. Cieľom analýzy je spoľahlivý návrh konštrukcie využitím poznatkov z literatúry a príslušných platných noriem uvedených v literatúre.
Key words:Stužujúca stena, Hotel, Bezprievlaková doska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited