26. 10. 2020  3:48 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 

     
Výučba          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:OBYTNÝ SÚBOR GREEN PARK , SLIAČSKA- PODKOLIBSKÁ, BRATISLAVA - AREA A \\Monolitická železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Autor:
Ing. Lucia Šlesariková
Pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
OBYTNÝ SÚBOR GREEN PARK , SLIAČSKA- PODKOLIBSKÁ, BRATISLAVA - AREA A \\Monolitická železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Abstrakt:
Šlesariková, Lucia: Obytný súbor GREEN PARK, Sliačska- Podkolibská, Bratislava- Area A Monolitická železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi jadrami. (Diplomová práca). - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra betónových konštrukcií a mostov. -- Vedúci diplomovej práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD. Bratislava 2014, 121 s. Úlohou diplomovej práce bola statická a dynamická analýza dilatačného celku A1. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná opisu základných údajov o stavebnej konštrukcii. V druhej kapitole je sa zaoberá výpočtom zaťažení pôsobiacich na konštrukciu. V ďalšej kapitole sa venujem účinkom vodorovných zaťažení na celú konštrukciu. Podrobný statický výpočet stropnej dosky D1 je opísaný v kapitole štyri. V poslednej kapitole sa zaoberám statickým výpočtom stenovej konštrukcie St4.1. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riešené nosné prvky tak, aby vyhovovali z hľadiska medzných stavov únosnosti a používateľnosti.
Kľúčové slová:Betón, Výstuž, Analýza, konštrukcia, budova, výpočet, zaťaženie, kombinácie, stropná doska, stena

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene