Sep 17, 2019   3:05 a.m. Olympia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Generali Administrative building Cast in Situ RC Combined Bearing Structure with locally supported slabs and Stiffening core
Written by (author): Ing. Matej Bednár
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova Generali, Bratislava\\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
Summary:Predkladaná diplomová práca spracováva prehĺbenú časť statického a dynamického výpočtu výškovej administratívnej budovy Generali v Bratislave. Podkladom pre riešenie konštrukcie bolo zadanie z predmetu Ateliérová tvorba VI. Pomocou počítačového programu Scia Engineer 2011.1 bol vytvorený priestorový model budovy, na ktorý boli zadávané charakteristické vypočítané hodnoty zaťažení. Príslušné kombinácie zaťažovacích stavov generuje program automaticky so zohľadnením požiadaviek príslušnej normy. Na základe výstupov z počítačového programu bola konštrukcia ako celok analyzovaná na účinky vodorovných zaťažení (vietor a seizmicita). Ďalej bol spracovaný podrobný statický výpočet priečnej stužujúcej steny ST.2.1 a podrobný statický výpočet stropnej dosky nad 2.NP. Tieto nosné prvky boli navrhované a posudzované podľa medzného stavu porušenia a medzného stavu použiteľnosti. Všetky výpočty a posúdenia vyhovujú norme STN EN 1992-1-1. Vybrané výstupy z počítačového programu boli overované ručným kontrolným výpočtom.
Key words:statický výpočet, nosná konštrukcia, stužujúci prvok budovy, bezprievlaková stropná doska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited