17. 10. 2019  11:07 Hedviga
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikační číslo: 981
Univerzitní e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Administratívna budova Generali, Bratislava\\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
Autor: Ing. Matej Bednár
Pracoviště: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Administratívna budova Generali, Bratislava\\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca spracováva prehĺbenú časť statického a dynamického výpočtu výškovej administratívnej budovy Generali v Bratislave. Podkladom pre riešenie konštrukcie bolo zadanie z predmetu Ateliérová tvorba VI. Pomocou počítačového programu Scia Engineer 2011.1 bol vytvorený priestorový model budovy, na ktorý boli zadávané charakteristické vypočítané hodnoty zaťažení. Príslušné kombinácie zaťažovacích stavov generuje program automaticky so zohľadnením požiadaviek príslušnej normy. Na základe výstupov z počítačového programu bola konštrukcia ako celok analyzovaná na účinky vodorovných zaťažení (vietor a seizmicita). Ďalej bol spracovaný podrobný statický výpočet priečnej stužujúcej steny ST.2.1 a podrobný statický výpočet stropnej dosky nad 2.NP. Tieto nosné prvky boli navrhované a posudzované podľa medzného stavu porušenia a medzného stavu použiteľnosti. Všetky výpočty a posúdenia vyhovujú norme STN EN 1992-1-1. Vybrané výstupy z počítačového programu boli overované ručným kontrolným výpočtom.
Klíčová slova:statický výpočet, nosná konštrukcia, stužujúci prvok budovy, bezprievlaková stropná doska

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně