22. 10. 2020  9:15 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty               
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Administratívna budova Generali, Bratislava\\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Administratívna budova Generali, Bratislava\\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca spracováva prehĺbenú časť statického a dynamického výpočtu výškovej administratívnej budovy Generali v Bratislave. Podkladom pre riešenie konštrukcie bolo zadanie z predmetu Ateliérová tvorba VI. Pomocou počítačového programu Scia Engineer 2011.1 bol vytvorený priestorový model budovy, na ktorý boli zadávané charakteristické vypočítané hodnoty zaťažení. Príslušné kombinácie zaťažovacích stavov generuje program automaticky so zohľadnením požiadaviek príslušnej normy. Na základe výstupov z počítačového programu bola konštrukcia ako celok analyzovaná na účinky vodorovných zaťažení (vietor a seizmicita). Ďalej bol spracovaný podrobný statický výpočet priečnej stužujúcej steny ST.2.1 a podrobný statický výpočet stropnej dosky nad 2.NP. Tieto nosné prvky boli navrhované a posudzované podľa medzného stavu porušenia a medzného stavu použiteľnosti. Všetky výpočty a posúdenia vyhovujú norme STN EN 1992-1-1. Vybrané výstupy z počítačového programu boli overované ručným kontrolným výpočtom.
Kľúčové slová:
statický výpočet, nosná konštrukcia, stužujúci prvok budovy, bezprievlaková stropná doska

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene