23. 10. 2019  23:57 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hotel *** , Staré Grunty, Bratislava \\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcim jadrom
Autor: Ing. Peter Fabian
Pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hotel *** , Staré Grunty, Bratislava \\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcim jadrom
Abstrakt:Témou diplomovej práce je návrh nosnej konštrukcie hotela, ktorú tvorí monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcim jadrom. Obsahom diplomovej práce je statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie objektu na účinky zvislých a vodorovných zaťažení (vietor, seizmicita), podrobný statický výpočet stropnej dosky 1.NP a stien stužujúceho jadra. Vybrané prvky nosnej konštrukcie boli navrhnuté na medzné stavy únosnosti a medzné stavy používateľnosti. Na základe vnútorných síl boli vyhotovené výkresy výstuže jednotlivých prvkov. Všetky návrhy a posúdenia boli vykonané podľa platných noriem a spĺňajú požiadavky únosnosti, používateľnosti a trvanlivosti.
Kľúčové slová:Hotel ***, Staré Grunty, navrhovanie, dimenzovanie, posúdenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene