Oct 26, 2020   4:24 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Autocentrum - Rožňavská, Bratislava
Written by (author): Ing. Jana Ďuricová
Department:
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Autocentrum - Rožňavská, Bratislava - Objekt B\\ Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi
Summary:
Zadaním diplomovej práce bolo vypracovanie komplexného výpočtu pre zadaný objekt Autocentra na Rožňavskej ulici v Bratislave. Potrebné bolo navrhnúť nosný systém podľa podkladov na realizáciu stavby a následne posúdiť jeho jednotlivé prvky podľa medzných stavov únosnosti a používateľnosti. Súčasťou práce je aj podrobná staticko-dynamická analýza celého objektu. Cieľom práce bolo navrhnúť nosný systém tak, aby spĺňal všetky požiadavky projektu a zároveň vyhovoval normovým požiadavkám na únosnosť, používateľnosť i trvanlivosť, a to tak aby sa do výpočtu preniesol čo najreálnejší priestorový model konštrukcie a tým sa zachovali jej celkové statické a dynamické charakteristiky.
Key words:
návrh, analýza, železobetón

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited