Sep 19, 2019   11:34 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Obytný Súbor GREEN PARK – VTÁČNIK – OBJEKT A, Podkolibská, Bratislava Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Written by (author): Ing. Alexandra Jozeková
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obytný Súbor Green Park - Vtáčnik - Objekt A,\\Podkolibská, Bratislava\\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Summary:Zadaný obytný súbor Green Park - Vtáčnik, je situovaný v podkolibskej oblasti v Bratislave. Nosný systém budovy je monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami. Objekt má jedno podzemné podlažie, v ktorom sú situované garáže a pivnice a desať nadzemných podlaží, z ktorých prvé nadzemné podlažie zahŕňa vstupné priestory do samotného objektu a obytné priestory. Ostatné podlažia slúžia ako obytné priestory. Diplomová práca pozostáva zo štyroch častí:Technická správa: obsahuje popis objektu, zoznam použitých materiálov, požiadavky na betonáž a zhotovenie konštrukcie.Statický výpočet: hlavnou náplňou je statická a dynamická analýza objektu ako aj podrobný výpočet a návrh vybraných častí prvkov.Prílohy: obsahujú podrobné alebo opakujúce sa výpočty a výsledky riešených častí objektu. Výkresová dokumentácia: obsahuje výkresy tvaru a výstuže podrobne riešených prvkov.
Key words:konštrukcie, výkres, výstuž

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited