Oct 25, 2020   4:03 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Matej Sadloň
Identification number: 99135
University e-mail: matej.sadlon [at] stuba.sk
 
2634V00  Electrical Power Engineering D-ENE
FEEIT D-ENE den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts
     
     
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Simulation system for optimization of photovoltaic power plant design for prosumers
Written by (author):
Bc. Šimon Kosorinský
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor:
Mgr. Matej Sadloň
Opponent:Ing. Ján Poničan
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Simulačný systém pre optimalizáciu návrhu fotovoltickej elektrárne pre posumerov
Summary:V tejto bakalárskej práci bolo úlohou navrhnúť a vytvoriť simulačný systém pre optimalizáciu návrhu fotovoltickej elektrárne. Hlavným cieľom bolo vytvoriť použivateľské rozhranie fotovoltického systému za použitia moderných progresívných techonológií, ako je Vue.js a Vuetify na strane klienta. Na strane serveru sme použili jazyk PHP.Bakalárska práca sa zaoberá rôznymi scenármi nastavenia fotovoltických inštalácií a je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole opisuje rozbor problematiky danej témy. V úvode kapitoly rozoberá fotovoltiku, fotovoltické systémy a v druhej polovici práce rozoberá typy webových aplikácií, ich rozdelenie a výhody. V nasledujúcej kapitole sa rozoberajú použité technológie, ktorými sme implementovali daný systém a moderné trendy vo vývoji webových aplikácií. V tretej kapitole sa téma zameriava na návrh riešenia, štruktúry, architektúre, a dizajnu webovej aplikácií. Nakoniec téma obsahuje zhrnutie implementácie systému.Konečný výsledok práce je intuitívny systém pre výpočet ziskovosti fotovoltickej elektrárne.
Key words:
fotovoltika, fotovoltický systém, vue.js, webová aplikácia, index ziskovosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited