Oct 21, 2020   5:07 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

     
Lesson
     
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Adámek
Požiadavky na riešenie parkovania v centre mesta
May 2013
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Naser R.J.M.S. ALAZEMI
The parameters of the cross section of urban roads
May 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jameil M.A.H. ALKANDARI
Spatial arrangement of the crossroad for disabled.
May 2013
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Maged J.H.A. ALMANSOUR
The parameters of the cross section of rural roads
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Bachratá
Údržba zelene na pozemných komunikáciách
May 2011Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Mgr. Pavla Balážová
Dopravno-urbanistické aspekty vsokých budov
May 2010
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Gabriella Balkó, PhD.
Hodnotenie účinnosti návrhu trasy hromadnej dopravy
August 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriella Balkó, PhD.
Štúdia realizovateľnosti električkovej trate vo Vajnoroch
May 2011Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Bežuch
Doprava v územnom pláne zóny.
May 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Terézia Blažičková
Cyklistická doprava a životné prostredie
May 2015
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Bošanský
Zeleň v dopravnom priestore miestnych komunikácií
May 2009Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Čepko
Analýza nárokov na parkovacie miesto v meste Partizánske
May 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Čepko
Analýza nárokov na parkovacie miesto v meste Partizánske
May 2013
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Čepko
Požiadavky na parkovacie miesto v meste Partizánske
May 2014Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nela Danielová
Návrh cyklistickej komunikácie Sereď- Kráľová n/Váhom
May 2012
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nela Danielová
Zisťovanie charakteristík dostupnosti
May 2009
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Pavol Giertli
Stanovenie podielu tranzitu v objeme dopravy v rôznych typoch sídiel
September 2016
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ildikó Hajduová
Porovnanie návrhu asfaltovej a cementobetónovej vozovky
June 2007
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Maroš Halaj
Analýza nárokov na parkovacie miesto
May 2012Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ján Hayden
Parametre nemotoristických komunikácií
May 2008
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Juríková
Dopravné riešenie autobusovej stanice v Novom Meste nad Váhom
May 2007
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eleni Kesidi
Transfer Node Railway Station Devínska Nová Ves
May 2015Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dušana Kicová
Parametre priečneho rezu miestnej komunikácie v historickom meste
May 2009
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Mgr. Michaela Kollárová
Emisné faktory environmentálnej únosnosti sídla
August 2015
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Gabriela Kostolná
Hodnotenie únosnosti vozoviek na pohybových plochách letiska
May 2007
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Kubovičová
Transport Study on Transfer Node Trnavské Myto in Bratislava
May 2015Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavol Kuna
Využitie prvkov upokojenia na cestnom prieťahu v obci Zavar
May 2008Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Peter Ľos, PhD.
Modely dostupnosti dopravnej infraštruktúry
June 2010Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ondrej Májek
Rusovce - preložka cesty I/2
May 2008
Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ján Mihálik
Parametre pre dopytový model nákladnej dopravy
September 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Andrej Miklánek
Požiadavky na riešenie parkovania v centre mesta
May 2015
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. B.Sc. Ahmed Ibrahim Abdelmonsef Mourad
Design study of the Expressway R2 – bypass of Plešivec
May 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Mráz
Parametre priečneho rezu miestnej komunikácie v centrálnej zóne mesta
May 2010
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Mušuta
Spatial arrangement of the crossroad for disabled.
May 2013Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Nagyová
Návrh upokojenia dopravy na cestnom prieťahu v meste Šamorín
May 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Neumann
Rekonštrukcia cestného prieťahu III/508004 v Dolnej Strede
May 2007
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Ondrejková
Administratívna budova v Bratislave - Dúbravke
December 2007
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Mária Orbanová
Princípy pre návrh riešenia cestných prieťahov
May 2013Displaying the final thesis
39.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Pavelek
Overenie parametrov okružných križovatiek
September 2016
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marko Pavlovič
Parametre priečneho rezu miestnej komunikácie v historickej časti sídla
May 2010
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Peciar
Cyklisticka trasa v Trnave
May 2011
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Juraj Reháček
Upokojovanie dopravy v mestskej časti
May 2009
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľudovít Riška
Návrh dopravného vybavenia mestskej cyklistickej trasy
May 2012
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Salay
Upokojenie prieťahu cesty I/2 v Moravskom sv. Jáne
May 2013
Displaying the final thesis
45.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ing. Lucia Slneková
Požiadavky na riešenie parkovania v centre mesta
May 2013
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Slovačeková
Dopravné riešenie prestupového uzla Trnavské mýto v Bratislave
May 2015
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Šimáková
Zeleň v priestore cestných komunikácií
May 2009Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Martin Škoda, PhD.
Overenie smerodajných a stanovenie želaných parametrov upokojených komunikácií
May 2014
Displaying the final thesis
49.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Miroslava Šötétová
Poruchy miestnych komunikácií vplyvom vegetácie
May 2009
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Trubarová
Revitalization of the inner trabsport circuit
May 2018
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Nikolaos Tsinas
Pavement design, constructions and materials in Greece and Slovakia
May 2010Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Vargová
Rekonštrukcia cestného prieťahu II/507 v Hlohovci
May 2007
Displaying the final thesis
53.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Peter Vavrušek
Dopravné riešenie oblasti Bratislava - Čierny les
May 2008
Displaying the final thesis
54.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Peter Vavrušek
Dopravné riešenie oblasti Bratislava - Čierny les
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress