May 30, 2020   2:23 p.m. Ferdinand
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

     
     
          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Požiadavky na riešenie parkovania v centre mesta
Written by (author): Ing. Lucia Slneková
Department: Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Požiadavky na riešenie parkovania v centre mesta
Summary:Práca je zameraná na problematiku parkovania v centre mesta. Parkovanie spadá pod odvetvie dopravných stavieb ale aj životného prostredia. S problematikou parkovania sa stretáva každý z nás. Stretávame sa s ním denne, v centre mesta, v blízkosti práce alebo školy. Pomocou dopravného prieskumu som spracovala rozbor parkovania v centre mesta Malacky. Rozbor výsledkov prieskumu poskytol aktuálnu situáciu o parkovaní v centre mesta. Umožnilo nám to analyzovať a preskúmať nové možnosti pre parkovanie. Prieskumom sme zistili obsadenosť parkovacích miest, návštevnosť vozidiel v centre mesta, a dĺžku parkovania počas časového intervalu dvanástich hodín. Na základe výsledkov prieskumu sme mohli navrhnúť lepšie riešenia na parkovacie miesta, lepšie podmienky pre životné prostredie a redukciu preplnenia parkovacích miest v centre mesta Malacky.
Key words:
mesto Malacky, parkovanie v centre mesta, parkovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited