Jun 2, 2020   11:15 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts
     
Lesson     
     
Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Transport in the zoning plan
Written by (author):
Ing. Jozef Bežuch
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Opponent:
Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Doprava v územnom pláne zóny.
Summary:
Cieľom diplomovej práce je spracovanie dopravných riešení v novo plánovanej obytnej zóne mesta Malacky. V súčasnosti je trend rozširovania priľahlých miest, najmä v okolí hlavného mesta Bratislavy, obytnými zónami kde prevláda individuálna automobilová doprava. Jej rast kladie zvýšené požiadavky na výkonnosť cestnej a mestskej komunikačnej siete, a taktiež na plynulosť dopravného prúdu. Práca pozostáva z analýzy dopravno-inžinierskych podkladov, návrhu základného verejného a dopravného vybavenia a variantných návrhov dopravných riešení zóny pre budúci investičný zámer. Pre následné napojenie, na existujúcu nadradenú dopravnú sieť pomocou križovatky okružnej alebo stykovej, je vypracované dopravno-kapacitné posúdenie na základe predpokladaného dopravného zaťaženia podľa platnej legislatívy.
Key words:
obytná zóna, Malacky, dopravné riešenie, komunikačná sieť , napojenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited