12. 12. 2019  23:25 Otília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identifikační číslo: 996
Univerzitní e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Doprava v územnom pláne zóny.
Autor: Ing. Jozef Bežuch
Pracoviště: Katedra dopravných stavieb (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Oponent:Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Doprava v územnom pláne zóny.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je spracovanie dopravných riešení v novo plánovanej obytnej zóne mesta Malacky. V súčasnosti je trend rozširovania priľahlých miest, najmä v okolí hlavného mesta Bratislavy, obytnými zónami kde prevláda individuálna automobilová doprava. Jej rast kladie zvýšené požiadavky na výkonnosť cestnej a mestskej komunikačnej siete, a taktiež na plynulosť dopravného prúdu. Práca pozostáva z analýzy dopravno-inžinierskych podkladov, návrhu základného verejného a dopravného vybavenia a variantných návrhov dopravných riešení zóny pre budúci investičný zámer. Pre následné napojenie, na existujúcu nadradenú dopravnú sieť pomocou križovatky okružnej alebo stykovej, je vypracované dopravno-kapacitné posúdenie na základe predpokladaného dopravného zaťaženia podľa platnej legislatívy.
Klíčová slova:obytná zóna, Malacky, dopravné riešenie, komunikačná sieť , napojenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně