11. 12. 2019  17:39 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identifikačné číslo: 996
Univerzitný e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Doprava v územnom pláne zóny.
Autor: Ing. Jozef Bežuch
Pracovisko: Katedra dopravných stavieb (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Oponent:Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Doprava v územnom pláne zóny.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je spracovanie dopravných riešení v novo plánovanej obytnej zóne mesta Malacky. V súčasnosti je trend rozširovania priľahlých miest, najmä v okolí hlavného mesta Bratislavy, obytnými zónami kde prevláda individuálna automobilová doprava. Jej rast kladie zvýšené požiadavky na výkonnosť cestnej a mestskej komunikačnej siete, a taktiež na plynulosť dopravného prúdu. Práca pozostáva z analýzy dopravno-inžinierskych podkladov, návrhu základného verejného a dopravného vybavenia a variantných návrhov dopravných riešení zóny pre budúci investičný zámer. Pre následné napojenie, na existujúcu nadradenú dopravnú sieť pomocou križovatky okružnej alebo stykovej, je vypracované dopravno-kapacitné posúdenie na základe predpokladaného dopravného zaťaženia podľa platnej legislatívy.
Kľúčové slová:obytná zóna, Malacky, dopravné riešenie, komunikačná sieť , napojenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene