Jun 2, 2020   11:20 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Demands on the parking places in Partizánske
Written by (author):
Department: Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Opponent:
Ing. Vladimír Kapusta, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Požiadavky na parkovacie miesto v meste Partizánske
Summary:
V súčasnosti je téma parkovania problémom v každom väčšom meste. V minulosti ľudia nepočítali s tým, že s postupom času bude počet automobilov na osobu narastať a taktiež aj súvisiace nároky na parkovanie. Ľudia, ktorí navrhovali parkovacie miesta vypočítali, že na päť domácnosti pripadá jeden automobil. No postupne sa tento počet menil pričom v súčasnosti na jednu domácnosť pripadajú priemerne dva automobily. Preto je potrebné sa touto témou zaoberať. Cieľom predkladanej bakalárskej práce je zistiť požiadavky na parkovacie miesto v meste Partizánske a hľadať nové možnosti riešenia daného problému. Pre vybranú lokalitu sme zistili, že ak by parkovacie miesta boli upravované podľa normy, tak by na nej parkovalo menej automobilov ako v súčasnosti. Následne nastáva problém, čo s automobilmi, ktoré sa nezmestia na parkovaciu plochu. Zberom údajov a informácií na miestnom mestskom úrade sme zistili, že pre vybranú lokalitu bol navrhovaný parkovací dom v neďalekom kameňolome, avšak parcela bola predaná súkromnému investorovi. Preto sú parkovacie možnosti vo vybranej lokalite veľmi zlé, počas víkendov a sviatkov až kritické. V dnešnej dobe rýchlej výstavby a nedostatku miesta je takmer nemožné nájsť vhodné miesto na vybudovanie ďalších parkovacích miest.
Key words:parkovisko, odstavná plocha, parkovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited