Oct 25, 2020   6:20 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

     Lesson
     
     
Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Cycling transport and environment
Written by (author): Ing. Terézia Blažičková
Department: Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Opponent:Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Cyklistická doprava a životné prostredie
Summary:V tejto práci sme sa zamerali na cyklistickú dopravu a životné prostredie. Analyzovali sme súčasné možnosti implementácie infraštruktúry pre cyklistov do dopravného priestoru. V práci sú popísané vzťahy cyklistickej dopravy a životného prostredia v zastavanom území. V práci sú uvedené rôzne funkcie cyklistickej dopravy a návrhové parametre cyklistických trás. Ďalej sú rozpracované rôzne spôsoby oddeľovania komunikácie pre cyklistov od ostatných druhov dopravy. Na záver je spracovaný praktický príklad v meste Malacky, kde je použitých niekoľko variant komunikácií pre cyklistov.
Key words:
cyklistická trasa, životné prostredie, cyklotrasa Maklacky, cyklistická doprava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited