May 29, 2020   4:32 p.m. Vilma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts
     
Lesson          Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Revitalization of the inner trabsport circuit
Written by (author):
Department: Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Revitalizácia vnútorného dopravného okruhu
Summary:
Bratislava ako hlavné mesto Slovenska, má z geografického hľadiska výhodnú polohu. Spoločné hranice Slovenska, Rakúska, Maďarska a Česka tu vytvorili podmienky pre európsky cezhraničný región CENTROPE. (Snaha prepojiť tieto štáty) Cezhraničné prepojenie ovplyvnilo Bratislavu nie len z hľadiska turizmu, ale aj dopravy. Strategická poloha láka do hlavného mesta čoraz väčšie množstvo ľudí, ktorí tu hľadajú zábavu, ale aj prácu. Tento jav dokazuje najmä zvyšujúce sa zaťaženie komunikačnej siete mesta a problémy v doprave. Značný podiel na tomto stave má aj nekoordinovanosť dopravnej obsluhy. V tejto práci sa zameriame na revitalizáciu vnútorného dopravného okruhu v Bratislave.
Key words:
revitalizácia, mesto, doprava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited